Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, materialen en producten en hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.


Systeemdenken: bedrijven moeten niet langer gefocust zijn op persoonlijk financieel gewin maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Hier is samenwerking tussen en binnen organisaties voor nodig

Circulaire economie vlindermodel

Circulaire economie is gericht op grondstoffenbehoud en tracht een zo hoogwaardig mogelijk (hergebruikt) product te realiseren. Om dit te bereiken dienen grondstoffen rond te blijven cirkelen in de technische of biologische kringloop door middel van een financiële beloning. Dit rondcirkelen, ofwel hergebruiken, kan op verschillende niveaus:

  • Op product niveau (repair).
  • Component niveau (re-use).
  • Materiaal niveau (remanufacture) en
  • Grondstofniveau (recycle

Welke vorm van hergebruik wordt toegepast, is afhankelijk van de toe te voegen arbeid en energie. Zo is repair (maintenance) gunstiger dan recycle, omdat de benodigde arbeid en energie lager is. Door het toepassen van deze vormen van hergebruik, wordt de noodzaak om nieuwe grondstoffen te delven verminderd.